previous pauseresume next

حضور وزیر محترم بهداشت در بیمارستان سید الشهدا (ع)

در ادامه سفر کاروان تدبیر و امید به استان اصفهان، درمانگاه تخصصی و بخش داخلی بیمارستان سیدالشهداء(ع) سمیرم با حضور وزیر بهداشت به بهره برداری رسید.به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (وب دا)؛ این درمانگاه در راستای برنامه تحول نظام سلامت و در جهت اجرای بسته ارتقای خدمات هتلینگ مورد بهسازی و بهره برداری قرار گرفت.آقای دکتر هاشمی در حاشیه بهره برداری از این درمانگاه تخصصی و در جمع خبرنگاران به کمبود نیروی متخصص در این شهرستان اشاره کرد و گفت: برنامه وزارت بهداشت در حوزه آموزش پزشکی و به منظور برطرف کردن کمبود نیروهای تخصصی و ماندگاری پزشکان و متخصصان در مناطق محروم، بومی گزینی است.وزیر بهداشت با بیان این که در حال حاضر برخی از نقاط مرزی و استان های محروم از کمبود متخصص رنج می برند، گفت: متاسفانه شهرستان سمیرم هم در این زمینه محروم است و از سال آینده به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اجازه خواهیم داد که مازاد بر ظرفیت خود ، نیروهای متخصص تربیت نموده که متعهد شوند ۳ برابر دوره تحصیل خود را در مناطقی که با کمبود نیروی متخصص روبرو هستند، خدمت نمایند.آقای دکتر هاشمی با بیان این که مشکل ماندگاری پزشکان در مناطق محروم را تنها پرداخت حقوق برطرف نمی کند، گفت: ماندگاری پزشکان در مناطق محروم تنها از طریق بومی گزینی میسر است و از سال آینده این برنامه را در کشور اجرایی خواهیم کرد.وزیر بهداشت همچنین یکی از مشکلات جامعه پزشکی را طرح اجباری نیروی انسانی عنوان کرد و گفت: پزشکان در هر دوره از ارتقای آموزش خود ناچارند چند سال را به اجبار خدمت نمایند که باید برای رفع این مشکل نیز تدبیری بیندیشیم.