previous pauseresume next

بازدید دکتر رضایی

در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۳ جناب آقای دکتر رضایی   رئیس امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در بیمارستان سید الشهدا (ع) سمیرم حضور یافتند  ضمن بازدید از کلینیک تخصصی  و آزمایشگاه بیمارستان  از نزدیک مشکلات بیمارستان را مشاهده و بررسی  نمودند